Nyhetsbrev er funksjon som fungerer fra prisplan Standard. På den måten kan kundene i butikken din melde seg på nyhetsbrev som du kjører via MailChimp eller GetANesletter. Vi har en kobling mot begge. Du trenger altså ikke bruke en nyhetsbrevtjeneste for at koblingen skal fungere. De e-postene som du får inn via butikken din går da til din eksterne nyhetsbrevtjeneste.

Lær deg mer om MailChimp eller GetANewsletter her.


 

Hvor havner e-postadressene?

Du må koble nyhetsbrevtjenesten som du bruker til butikken din. Der angir du API nøkler og din ID liste for hvilken de anmeldte skal abonnere på. E-postadressen kundene angir vil havne i listen du har angitt. Det betyr hos din nyhetsleverandør. Ingen e-postadresser til nyhetsbrev lagres i Quickbutik.

Les om hvordan du aktiverer MailChimp eller GetANNewsletter her.


 

Hvordan skjuler jeg nyhetsbrev seksjonen i sidefoten?

Hvis du har en seksjon for nyhetsbrev i sidefoten for temaet ditt og du ønsker å skjule den så er det mulig. Dette kan være bra om du f.eks. bruker prisplan Startup.

  1. Naviger til Utseende > Tema > Tilpass tema. 
  2. Klikk på fanen Sidefot og seksjonen Nyhetsbrev. 
  3. Kryss av for Skjul seksjon og klikk deretter på Lagre endringer.