Zettle: Hvordan fungerer koblingen?

Når du har aktivert tilkoblingen kan du velge hvordan den skal fungere. Nedenfor følger en oversikt over hvordan koblingen fungerer. Innstillinger for automatisk synkronisering: Velger du å aktivere en av innstillingene nedenfor i koblingen, vil synkroniseringen gjennomføres automatisk, kontinuerlig. Synkroniser lagersaldoen automatisk Velg om du vil at lagersaldoen skal synkroniseres automatisk ,kontinuerlig mellom Quickbutik og Zettle. Dette […]

Les mer