Når du har aktivert koblingen, kan du velge hvordan koblingen skal fungere. Det er mulig å bruke automatisk synkronisering av lagerbeholdning, nye produkter samt produktendringer, men også manuelle handlinger.

Innstillinger for automatisk synkronisering:

Hvis du velger å aktivere en av følgende innstillinger i koblingen, blir synkroniseringen håndtert automatisk, kontinuerlig.

Automatisk synkronisering av lagerbeholdning

Velg om du ønsker at lagerbeholdningen skal synkroniseres automatisk, kontinuerlig, mellom Quickbutik og Zettle. Dette skjer både når lagerbeholdningen justeres etter en bestilling og ved manuelle lagerendringer.

Når du aktiverer innstillingen første gang vil lagersaldoen i butikken din synkroniseres til Zettle. Dette er for å ha samme startpunkt for lagersaldoen både i butikken og hos Zettle.

Automatisk synkronisering av nye produkter til Zettle

Velg om du ønsker at nye produkter som opprettes i nettbutikken, automatisk opprettes i Zettle. Dette gjelder så lenge produktet ikke allerede eksisterer (samsvares med artikkelnummer.).

Automatisk synkronisering av produktendringer til Zettle

Velg om du ønsker at produktendringer som gjøres i butikken, automatisk skal synkroniseres med Zettle.

For at produktene skal kunne synkronisere kontinuerlig mellom Quickbutik og Zettle, må de først kobles sammen. Dette gjøres ved å sende alle produktene fra Quickbutik til Zettle. Produkter som allerede finnes i butikken og Zettle med samme artikkelnummer vil ikke bli sendt på nytt, men de vil bli koblet sammen.

Følgende produktinformasjon synkroniseres med Zettle:

 1. Produkttittel
 1. Produktbeskrivelse
 1. Momsrate
 1. Varenr.
 1. EAN
 1. Pris
 1. Valuta
 1. Innkjøpspris
 1. Bilde (kun det første bildet av produktet)

Manuelle handlinger:

Hvis du utfører en manuell handling, gjøres dette kun en gang i forbindelse med utførelsen.

Send all lagerbeholdning til Zettle

Sender all lagerbeholdning fra butikken til Zettle.

Send alle produkter til Zettle

Oppretter alle produkter i butikken hos Zettle. Hvis du har svært mange produkter i butikken, kan det ta litt tid før alle er opprettet.

Viktig å vite:

 • Produkter som har ubegrenset lagerbeholdning i Quickbutik, vil bli synkronisert til Zettle. Disse vil ikke ha lagerbeholdningskontroll aktivert hos Zettle (lagerbeholdningen synkroniseres ikke for disse produktene).
 • Zettle har en begrensning på maksimalt 99 varianter og 3 produktvalg på ett produkt.
 • Alle produkter i butikken må ha unike artikkelnummer.

Var dette til hjelp?