Når du har aktivert tilkoblingen kan du velge hvordan den skal fungere. Nedenfor følger en oversikt over hvordan koblingen fungerer.

Innstillinger for automatisk synkronisering:

Velger du å aktivere en av innstillingene nedenfor i koblingen, vil synkroniseringen gjennomføres automatisk, kontinuerlig.

Synkroniser lagersaldoen automatisk
Velg om du vil at lagersaldoen skal synkroniseres automatisk ,kontinuerlig mellom Quickbutik og Zettle. Dette skjer når lagersaldoen justeres av en ordre og ved manuelle lagerendringer.

Synkroniser nye produkter til Zettle – Velg om du vil at nye produkter som opprettes i nettbutikken automatisk skal opprettes hos Zettle. Dette gjelder så lenge produktet ikke allerede er tilgjengelig hos Zettle (matches på artikkelnummer).

Manuelle handlinger:

Hvis du gjør en manuell handling, så gjelder dette én gang i forbindelse med at du gjennomfører den.

Send alle lagersaldoer til Zettle
Sender alle lagersaldoer fra butikken til Zettle.

Send alle produkter til Zettle
Oppretter alle produkter i butikken i Zettle. Har du mange produkter i butikken kan det ta litt tid før alle er opprettet.

Bra å vite:

  • Produktene dine må ha en lagersaldo (ikke ubegrenset) for at tilkoblingen skal fungere riktig og synkroniseres med Zettle.
  • Produktene matches etter artikkelnummer og de må ha samme artikkelnummer i butikken og på Zettle.

Var dette til hjelp?