Produktfelt er en nyttig funksjon for deg som ønsker at kunden skal kunne gjøre personlige justeringer. Dette kan være hvis du har produkter der kunden kan gjøre personlige justeringer som f.eks. navnskilt, skreddersydde tekstiler, personlige gavepakninger eller produkter med eget trykk. 

Slik skaper du et Produktfelt:

 1. Naviger til Innstillinger i kontrollpanelet og lokaliser knappen Produktfelt. Aktiver funksjonen med switch-knappen. 
 2. Gå deretter til Produkter og skap et nytt produkt eller klikk for å redigere eksisterende produkt som du vil legge et produktfelt til.
 3. Under redigeringsmodus klikker du på knappen Produktfelt. 
 4. Skriv inn f.eks. Ditt navn og velg størrelsen på tekstfeltet i lista.
 5. Vil du opprette Produktfelt for filopplasting skriver du f.eks. Last opp bilder her og velger deretter Filopplasting (bildefiler) i lista.
  Noter at filformatet kan være: JPEG, PNG, GIF, SVG og PDF. Filen kan være maks 8 MB.
  Når du har en ordre med produktfelt vises informasjonen i ordren i kontrollpanelet. Hvis kunden har lastet opp en fil kan du laste ned denne.
 6. Trykk på Lagre endringer. 
 7. Velg om feltene skal være obligatoriske for å kunne kjøpe produktet og klikk på Lagre. 
 8. Ferdig. Nå er funksjonen aktivert, du har opprettet produktfeltet og kan se dem på produktsiden.

Videoguide:

Var dette til hjelp?