Absolutt. På hvert produkt eller variant kan du angi minimum eller maks antall på et produkt som må oppfylles for at produktet kan kjøpes. Hvis du for eksempel tilbyr en kampanje som tillater en kunde å kjøpe maksimalt 2 produkter, kan dette være veldig nyttig.

Slik angir du minimum eller maks antall på et produkt:

  1. Naviger til Produkter og klikk på Rediger på produktet du ønsker å endre.
  2. Fjern krysset for Ingen minimum kjøpsantall  og/eller Ingen maks kjøpsantall.
  3. Skriv inn antallet som må kjøpes som minimum eller som maks kan kjøpes.
  4. Klikk på Lagre!

Slik angir du et minimum eller maks antall på en produktvariant:

  1. Naviger til Produkter og klikk på Rediger på produktet du ønsker å endre.
  2. I listen over produktets varianter, klikk på tannhjulet for variantene du ønsker å redigere.
  3. Fjern merket for Ingen minimum kjøpsantall  og/eller Ingen maks kjøpsantall.
  4. Skriv inn antallet som minimum eller maksimum som kan kjøpes.
  5. Klikk på Lagre.

Bra å vite:

  • Hvis du oppretter en manuell bestilling og legger til et produkt som har et minimums- eller maksimumskjøpsantall, vil denne innstillingen også gjelde for den manuelle bestillingen. For eksempel, hvis produktet har en maksimal kjøpsgrense på 2 stykker, kan du kun legge til 2 stk av produktet i bestillingen.

Var dette til hjelp?