Du kan stille at en fraktmetode skal være kostnadsfri over et visst beløp ved å bruke valget Fraktfritt over beløp. 

Slik gjør du:

  1. Naviger til Kasse > Fraktmetoder i ditt kontrollpanel.
  2. Velg å opprette eller endre en fraktmetode som du ønsker å legge til dette for.
  3. Lokaliser Fraktfritt over og kryss av i ruten.
  4. I feltet som kommer fram angir du ønsket beløp.
  5. Klikk på Lagre endringer. 


Hvordan stiller jeg inn hvordan fraktfritt over beløp fungerer i kassen?

Du kan stille inn hvordan fraktfritt over beløp skal agere i kasen. Enten om du vil at fraktfritt skal aktiveres på priser før rabatter eller etter rabatter.

Slik gjør du:

  1. Naviger til Innstillinger > Kasse & Utforming. 
  2. Lokaliser overskriften Fraktfritt over beløp skal være basert på.
  3. Her krysser du av hvor hvilken funksjon du vil skal fungere. Velger du å krysse av før Priser før rabatter så vil den fraktfrie grensen gå på summen før eventuelle rabatter har aktivert. Velger du Priser etter rabatt så vil den fraktfrie grensen på på den rabatterte prisen.
  4. Klikk på Lagre endringer. 

Videoguide:

Var dette til hjelp?