Du kan stille at en fraktmetode skal være kostnadsfri over et visst beløp ved å bruke valget Fraktfritt over beløp som finnes under Kasse > Forsendelsesmetoder ved redigeringen av den fraktmetoden du ønsker å legge til dette for.

Du kan også stille inn dette når du oppretter en ny fraktmetode.