Dette gjør du i Produkter i kontrollpanelet. I produktlisten kan du sorterer du ved å trykke og holde nede dra-og-slipp-knappen og bevege opp eller ned. Du finner knappen til høyre for produktene.

Se en kort video om hvordan det fungerer:

Var dette til hjelp?