Som standard har Quickbutik og temaene som inngår støtte for kategorier i 3 nivåer. Har du et større sortiment med tusentals produkter finnes det ofte et behov for å ha dypere kategorinivåer- derfor har vi støtte for hele 5 kategorinivåer.

For å bruke dypere kategorinivåer og spesifikt kategorinivå 4 og 5, så anbefaler vi at du bruker et av følgende temaer som har standardstøtte for å presentere disse dype nivåene pent i butikken:

 • Nova
 • Nova Defined
 • Nova Canvas
 • Swift
 • Orion
 • Orion Wide
 • Orion Paw

Slik gjør du hvis du har et skreddersydd tema eller et annet tema:

Har du et skreddersydd tema (med kildekodetilgang aktivert) og vil bruke kategorinivå 4 og 5, så er dette fortsatt mulig. Du trenger da jobbe med kildekoden og gjøre noen justeringer slik at disse nivåene blir synlig i butikken.

Nedenfor finner du en kodestykke som du kan utgå fra for å implementere det i akkurat ditt tema. Hvis du ikke har erfaring av kildekode fra tidligere så anbefaler vi sterkt at du tar kontakt med en Quickbutik Spesialist eller utvikler med grunnleggende kunnskaper innom HTML.

Kodeeksempel: 

 

     {{#hasChildren2}}

     <li class="dropdown-submenu position-relative">
      <a id="categoryDropdown{{id}}" href="#" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"
       class="dropdown-item dropdown-toggle" data-display="static">{{name}}</a>

      <ul aria-labelledby="categoryDropdown{{id}}"
       class="dropdown-menu {{#settings.header_menu_subright}}dropdown-menu-alignright{{/settings.header_menu_subright}}">
       {{#children}}
       <li><a href="{{url}}" class="{{#current}}active{{/current}} dropdown-item">-{{name}}</a></li>
       {{#hasChildren3}}
        {{#children}}
          <li><a href="{{url}}" class="{{#current}}active{{/current}} dropdown-item">--{{name}}</a></li>
          {{#hasChildren4}}
            {{#children}}
            <li><a href="{{url}}" class="{{#current}}active{{/current}} dropdown-item">---{{name}}</a></li>
            {{/children}}
          {{/hasChildren4}}
        {{/children}}
       {{/hasChildren3}}
       {{/children}}
      </ul>
     </li>
     {{/hasChildren2}}

 

Var dette til hjelp?