Som standard har Quickbutik og temaene som inngår støtte for kategorier i 5 nivåer. Har du et større sortiment med tusentals produkter er det derfor mulighet for deg å sortere og håndtere dette ved hjelp av flere kategorinivåer.

Hvis du bruker et eldre tema som for eksempel Mueltis, Fiore eller Charme, har disse i stedet støtte for 3 kategorinivåer. For å få tilgang til flere nivåer i eldre temaer, se instruksjonene nedenfor.

 

Slik gjør du hvis du har et skreddersydd tema och/eller et eldre tema:

Har du et skreddersydd tema (med kildekodetilgang aktivert) og vil bruke kategorinivå 4 og 5, så er dette fortsatt mulig. Du trenger da jobbe med kildekoden og gjøre noen justeringer slik at disse nivåene blir synlig i butikken.

Nedenfor finner du en kodestykke som du kan utgå fra for å implementere det i akkurat ditt tema. Hvis du ikke har erfaring av kildekode fra tidligere så anbefaler vi sterkt at du tar kontakt med en Quickbutik Spesialist eller utvikler med grunnleggende kunnskaper innom HTML.

Kodeeksempel: 

 

     {{#hasChildren2}}

     <li class="dropdown-submenu position-relative">
      <a id="categoryDropdown{{id}}" href="#" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"
       class="dropdown-item dropdown-toggle" data-display="static">{{name}}</a>

      <ul aria-labelledby="categoryDropdown{{id}}"
       class="dropdown-menu {{#settings.header_menu_subright}}dropdown-menu-alignright{{/settings.header_menu_subright}}">
       {{#children}}
       <li><a href="{{url}}" class="{{#current}}active{{/current}} dropdown-item">-{{name}}</a></li>
       {{#hasChildren3}}
        {{#children}}
          <li><a href="{{url}}" class="{{#current}}active{{/current}} dropdown-item">--{{name}}</a></li>
          {{#hasChildren4}}
            {{#children}}
            <li><a href="{{url}}" class="{{#current}}active{{/current}} dropdown-item">---{{name}}</a></li>
            {{/children}}
          {{/hasChildren4}}
        {{/children}}
       {{/hasChildren3}}
       {{/children}}
      </ul>
     </li>
     {{/hasChildren2}}

 

Var dette til hjelp?