Hvis du ønsker å endre f.eks. navnet eller URI på en kategori kan du enkelt redigere kategorien under Kategorier i kontrollpanelet og dermed tilpasse spesifikke innstillinger.

Slik gjør du:

  1. Naviger til Kategorier i kontrollpanelet.
  2. Lokaliser kategorien som du vil justere og klikk på Endre. 
  3. Her kan tilpasse kategorien og innstillinger for den. Du kan for eksempel justere navn, URI, sidebeskrivelse og velge om det skal være en hovedkategori eller underkategori. 
  4. I feltet Valgfri sidebeskrivelse 1 kan du legge til ønsket informasjon som tekst og bilde. Dette vises øverst på kategorisiden.
  5. I feltet Valgfri sidebeskrivelse 2 kan du legge til informasjon som vises lengst ned på kategorisiden. Den vil havne under produkter som er koblet til kategorien.
  6. Klikk til slutt på Lagre. 

Videoguide:

Var dette til hjelp?