For butikkeiere som driver flere nettbutikker hos Quickbutik finnes muligheten til å koble to eller flere butikker for enklere administrering med hjelp av funksjonen Multibutikk.

Multibutik gir deg mulighet til å velge mellom å synkronisere ordreflyten, synkronisere lagersaldo og overføre/kopiere produkter mellom butikkene dine.

Synkronisere ordreflyten

Fordelen med å synkronisere ordreflyten er at du kan se samtlige ordrer for alle butikkenesom er koblet sammen, samlet under Ordrer i kontrollpanelet for butikken med Multibutikk aktivert (hovedbutikken). Du får en raskere og enklere ordrerhåndtering ettersom du slipper å logge inn og ut mellom butikkene dine for å håndtere de ulike ordrene.

Synkronisere lagersaldoen

Velger du å synkronisere lagersaldoen så synkroniseres lagersaldoen mellom butikkene om du velger samme produkter – basert på artikkelnummer – i flere av butikkene dine. På den måten slipper du for eksempel risikoen for at et utsolgt produkt selges i noen av de andre butikkene. Hvis du gjør endringer i beholdningen til en produkt i en av butikkene, synkroniseres dette også til de andre butikkene.

Øverføre produkter

Med hjelp av funksjonen for å overføre produkter kan du raskt og enkelt kopiere produktene dine fra hovedbutikken til de andre butikken som er koblet. Du slipper da å mate inn produktinformasjon for samme produkt manuelt flere ganger.

Koble sammen butikkene dine

Koblingen skjer fra hovedbutikken til en eller flere av butikkene dine. Her kan du lese om hvordan du kobler sammen butikkene dine.

Hva må til for at det skal fungere

Alle butikker kan være aktive med en valgfri prisplan.

Alle nettbutikkene dine fortsetter å være separate butikker der du styrer hver enkelt butikk som vanlig og du kan fortsette å velge for eksempel hvilket tema du vil bruke, hvilke funksjoner du vil aktivere samt hvilken prisplan du ønsker for hver enkel butikk.

Var dette til hjelp?