Du sorterer produktene dine under Produkter i ditt kontrollpanel. Når du har valgt den akutelle kategorien sorterer du produkter ved å trykke, holde inne, dra- og slippe som finnes ved hvert produkt som du deretter flytter opp eller ned. Sorter produktene i den rekkefølgen du ønsker at kunden skal se produktene i butikken din.

Sortere produkter

 Videoguide:

Var dette til hjelp?