Kategorier er som en samling av produkter. Ved å organisere nettbutikken din i ulike kategorier gir du besøkende bedre oversikt over hva du selger og forenkler navigasjonen i butikken. Alt med et mål for å øke konvertering. Av den grunn er det viktig å ha bra og tydelige kategorier. 

Det er som en fysisk butikk der du f.eks. har ulike avdelinger for herrer og barn i en klesbutikk, som underletter besøkere å finne riktig. Men for en nettbutikk er kategorier ikke bare for den besøkende.

Når du oppretter kategorier i en nettbutikk og samler produktene dine er det viktig at du tenker på hvordan kategoristrukturen skal legges opp, ha tydelige lenker og beskrivelser for hva man finner i den aktuelle kategorien. Det er for at søkemotorer også følger med og vil gjerne forstå hva som selges i nettbutikken din. 

5 tips på hvordan du kan optimere kategoriene dine så bra som mulig: 

  1. Tenk på en bra kategori-lenke. Det anbefales ikke å endre kategoriadresser for ofte ettersom man gjerne vil bygge opp lenkverdien til kategorien. 
  2. Bruk nøkkelord i kategori-lenken.
  3. Selger du flertalls hdmi kabler er /hdmi-kabler/ bedre enn f.eks. utydelige /kabler/.
  4. Besøkende elsker å dele. Ha enkle og forklarende linker. Helst linker som kan skrives uten å måtte kopiere de.  
  5. Når besøkende eller kunder deler linker til nettstedet ditt rundt på internett hever det verdien til linkene og dermed også plasseringene – alt for økt organisk trafikk. Har du også da nøkkelord i lenken, kan du forestille deg hvor bra det er. 
  6. Ha gjerne tydelige forklarende tekster på kategorisiden. Her kan du fortelle hvilke produkter som er tilgjengelige, hvorfor du har akkurat disse i ditt sortiment osv. Tekstene ikke skal være for lange, men de bør være informative og gjerne inneholde nøkkelord.

Trenger du hjelp til å lage kategorier i nettbutikken din? Les her.

Var dette til hjelp?