Det er mulig å skjule en kategori ved å fjerne kategoriens menypunkt i navigeringen. Kategorien vil fortsatt være tilgjengelig om man har tilgang til kategori-lenken. Hvis du ikke vil at dette skal eksistere i det hele tatt, må du slette kategorien. 

Slik gjør du:

  1. Gå til Kategorier og lokaliser kategorien der menypunkt du ønsker ta bort. 
  2. Klikk på Rediger kategori (ikon med en penn)
  3. Ved feltet Menypunkt velger du å krysse av for Ta bort fra meny. 
  4. Lagre og du er ferdig. Kategorien skal lenger ikke ha noen menypunkter og dermed ikke være synlig i butikken. 

Videoguide:

Var dette til hjelp?