Med funksjonen Relaterte produkter kan du vise et antall ekstra produkter på produktsidene dine. De vises automatisk innom samme kategori, men du kan også velge egne spesifikke produkter.

Du finner funksjonen under Innstillinger > Relaterte Produkter. Aktiver ved å klikke på switch-knappen. 

Slik velger du spesifikke relaterte produkter som skal vises under produktet ditt:

  1. Naviger til Produkter i dit kontrollpanel.
  2. Endre valfritt produkter og lokaliser Vis flere produkter. 
  3. Velg å krysse av for Ja, spesifikke produkter. 
  4. Et nytt felt vil dukke opp og du kan velge hvilke spesifikke produkter du ønsker skal vises.
    spesifikke produkter
  5. Trykk på Lagre når du er ferdig.

Videoguide:

Var dette til hjelp?