Har du aktivert funksjonen Blogg under Innstillinger kan det være bra å la den synes i butikken din. Du kan legge til bloggen i de ulike menyene som finnes tilgjengelige ditt tema.

Slik gjør du: 

  1. Gå til Utseende > Navigasjon.
  2. Klikk +Lett til menypunkt under Hovedmeny eller Bunntekstmeny.
  3. Velg Side.
  4. Velg Blogg som destinasjon.
  5. Skriv inn Blogg (eller annet) som menypunktets navn.
  6. Lagre. Nå finnes bloggen i den menyen som du har valgt.

Videoguide:

Var dette til hjelp?