Hvis du bruker Flere språk i butikken din, blir disse lagt til som en kopi av butikken din med det nye språket du har oversatt. For eksempel du legger til språket engelsk i butikken din og så legges denne versjonen til som minbutikk.no/en.

For å gjøre det enklere for kundene dine å huske butikkadressen din, kan det være fordelaktig å ikke ha noen tillegg til butikkadressen slik at de bruker f.eks. minbutikk.com i stedet for minbutikk.no/en når de navigerer til butikken din.

Hvis du vil at dine internasjonale kunder automatisk skal lande på riktig språk når de skriver inn en spesifikk URL, må du kjøpe det domenet fra din domeneleverandør og peke det til butikken din hos Quickbutik som et ekstra domene.

Slik peker du ditt ekstra domene til Quickbutik:

 1. Logg inn i kontrollpanelet hos domeneleverandøren din.
 2. Naviger til seksjonen DNS/DNS-innstillinger eller lignende.
 3. Still inn og www av typen A-record til følgende IP-adresse: 3.121.61.201
  Du må peke både med www og uten for at det skal fungere.
 4. Lagre.

Slik kobler du domene dine til ulike språk:

 1. Naviger til Innstillinger > Domene i kontrollpanelet i Quickbutik.
 2. Under Flere domener klikker du på Legg til nytt domene. 
 3. Under Ekstra butikkadresse angir du domene du har pekt.
 4. I feltet Videresend til velger du de tilleggene som står etter .no i butikken for det aktuelle språket. F.eks. Angi minbutikk.se under Ekstra butikkadresse og /se under Videresend til eller angi minbutikk.dk under Ekstra butikkadresse og /dk under Videresend til. 
 5. Ferdig.

Var dette til hjelp?