Hvis du vil endre prisene som vises i butikken, det vil si prisformatet- så er det mulig under Innstillinger i kontrollpanelet. Det kan være bra om du f.eks. vil at det skal vises som 1234,- i stedet for 1234 NOK.

Slik gjør du:

  1. Naviger til Innstillinger > Generelt i ditt kontrollpanel.
  2. Lokaliser tittelen Prisformat og velg ønsket prisformat i lista.
  3. Klikk på Lagre. 

Bra å vite

Prisformatet du velger er kund koblet til hovedvalutaen for butikken din. Hvis du bruker flere valutaer i butikken vil det alltid vises desimaler for øvrige valutaer.

Videoguide:

Var dette til hjelp?