Remarketing kan være en strategisk del av din annonsering av mange ulike grunner. Hvis du vil legge til Google Ads Remarketing i butikken din så er det selvsagt mulig. Du kan lese mer om det direkte hos Google her

Slik legger du til Conversion ID i butikken din:

  1. Naviger til Innstillinger i ditt kontrollpanel.
  2. Lokaliser Måling & sporing og klikk på Åpne. 
  3. I feltet Google Ads Remarketing Conversion ID limer du inn din ID. Google Remarketing script legges til på alle sidene i butikken din.
  4. Klikk på Lagre. 

Videoguide:

Var dette til hjelp?