Ribbons kan brukes til å markere eller trekke oppmerksomhet mot utvalge produkter med et bånd, en boks eller sirkel. Det kan for eksempel stå Nyhet, X % rabatt eller Salg. Ribbons vises på startsiden og kategorisiden. 

Slik oppretter du en Ribbons:

 1. Naviger til Innstillinger > Ribbons for produkter, aktiver funksjonen og klikk på Åpne. 
 2. Klikk på +Opprett ny Ribbon. 
 3. I feltet Tekst angir du teksten som skal vises i din Ribbon. F.eks. Salg eller Nyhet. 
 4. I feltet Form velger du utseende for din Ribbon; Klassisk, Firkantet eller Rund. 
 5. Velg farge mellom Forhåndsdefinerte farger eller Bakgrunnsfarge. 
 6. Under Tekstfarge stiller du inn fargen til teksten.
 7. Ved Posisjon velger du om den skal plasseres til høyre eller venstre på produktbildet.
 8. Under Bruk på velger du om du vil bruke din Ribbon på spesifikke produkter eller om den skal brukes på samtlige produkter i en eller flere kategorier. Velger du Kategorier kan du velge hvilke kategorier det gjelder for i feltet nedenfor. Velger du Spesifikke produkter kan du velge en eller flere av produktene dine i feltet.
 9. Knappen Legg til tilpasset CSS-klasse (avansert) gir deg med kunskapen mulighet til å legge til en valgfri CSS klasse som kan brukes på Ribbon. Dette er helt valgfritt og brukes av avanserte brukere som vil legge til egen CSS for Ribbons. Angi klassen uten innledende punkt.
 10. Ved Begrenset tidsperiode kan du aktivere funksjonen for at din Ribbon skal vises under en viss tidsperiode ved å angi både start og avslutning. Perfekt for tidsbegrenset kampanjer for eksempel.
 11. Klikk på Lagre og det er klart.

Videoguide:

Var dette til hjelp?