Har du klikket på en lenke til butikken din som tar deg til en 404-side som forklarer at siden ikke kan bli funnet eller at den ikke eksisterer så er dette en så kalt 404-side. 404-sidene er indikasjoner på at butikkadressen som tidligere ble brukt til noe (produkt, side, kategori eller lignende) ikke lenger eksisterer.

Hvorfor oppstår 404-sider?

Dette kan være fordi du har flyttet siden, endret sidens URI eller fjernet siden. Har man lagret butikkadressen ved å f.eks. bokmerket den og den ikke eksisterer, da opprettes en 404-side.Dette kan ofte skje hvis du gjør endringer i kategoristrukturen du har bygget. Hvis du plutselig oppretter nytt navn, flytter, sletter og omstrukturerer kan det dukke opp 404-sider. Har du i tillegg koblet butikken din til Google Search Console indekserer de butikken din på et bestemt tidspunkt. Hvis du endrer navigasjonen eller sletter bestemte sider etter at butikken er indeksert kan kunden omdirigeres til en 404-side.

Hva jeg kan gjøre for å forhindre at dette skjer? 

Under Innstillinger > Lenker kan du opprette 301-lenker som leder besøkende til riktig side selv om besøkende har skrevet inn en side som ikke lenger eksisterer. Hvis du for eksempel finner ut at du har en 404-side i butikken din og vet at denne siden faktisk skal gå til et annet sted i butikken din kan du opprette en 301-lenk. Hvis du vet at du har endret URI for et produkt kan det også være en god idé å opprette en 301-lenke for forebyggende formål. Du kan lese mer om 301-lenker og hvordan du oppretter dem her.

Tips

Du kan redigere 404-siden din. Skulle du ubevisst ha en 404-side i butikken din kan det være bra at den som besøker butikken fortsatt får en form for forklaring på hvorfor de ikke havner på det stedet i butikken forventet. Det er også bra hvis du legger inn en knapp eller lignende som besøkende kan klikke på for å komme tilbake til startsiden din (slik at den besøkende kan se alt du tilbyr samt får en sjanse til å finne rett side i butikken din). Du kan lese mer om hvordan du redigerer 404-siden din her.

Eksempelbilde på redigert 404-side:

Var dette til hjelp?