Har du klikket på en lenke til butikken din som tar deg til en 404-side? Som forklarer at siden ikke kan bli funnet eller ikke eksisterer?

404-sidene er indikasjoner på at butikkadressen som tidligere ble brukt til noe (produkt, side, kategori eller lignende) ikke lenger eksisterer. Dette kan være fordi du har flyttet siden, endret sidens URI eller fjernet siden. Har man lagret butikkadressen ved å f.eks. bokmerket den og den ikke eksisterer, da opprettes en 404 side.

Dette kan skje hvis du gjør endringer i f.eks. kategoristrukturen du har bygget. Hvis du plutselig gir nytt navn, flytter, sletter og omstrukturerer kan det dukke opp 404 sider. Hvis du har koblet butikken din til Google Search Console indekserer de butikken din på et bestemt tidspunkt. Hvis du endrer navigasjonen eller sletter bestemte sider etter at butikken er indeksert kan kunden omdirigeres til en 404 side.

Hva du kan gjøre for å forhindre 404 sider

Under Innstillinger > Lenker kan du opprette 301 lenker som leder besøkende til riktig side selv om besøkende har skrevet inn en side som ikke lenger eksisterer. Hvis du for eksempel finner ut at du har en 404-side i butikken din og vet at denne siden faktisk skal gå til et annet sted i butikken din kan du opprette en 301-kobling. Hvis du vet at du har endret URI for et produkt kan det også være en god idé å opprette en 301-kobling for forebyggende formål. Du kan lese mer om 301 lenker og hvordan du oppretter dem her.

Et godt tips er å redigere 404-siden din. Skulle du ubevisst ha en 404-side i butikken din kan det være bra at den besøkende fortsatt får en form for forklaring på hvorfor de ikke havner på det stedet i butikken du/de forventet. Det er også bra hvis du legger inn en knapp eller lignende som besøkende kan klikke på og komme til hjemmesiden din (slik at den besøkende kan se alt du tilbyr samt få en sjanse til å finne rett side i butikken din). Du kan lese mer om hvordan du redigerer 404-siden din her.

Eksempelbilde på redigert 404-side:404-sida