Når du tilpasser temaet i butikken din så har du i visse seksjoner mulighet til å lenke et bilde eller knapp til en spesifikk side innom butikken din. Når du lenker internt så holder det at du bruker URI-adressen.

En URI-adresse er alt som står etter domenet (URL).

  • Hvis URL-adressen https://minbutikk.no/herre/min-genser så er URI-adressen: herre/min-genser. 

I feltet for «Linkadressen» holder det derfor at du skriver: /herre/min-genser for at systemet skal lede kunden inn på den spesifikke siden du lenker til.

Du ser alltid URL-adressen i nettleservinduet og kan ut ifra dette kopiere delen som inneholder URI:en.

Bra å vite

  • Ikke legg til en linkadresse som kommer direkte fra kontrollpanelet ditt som f.eks. https://quickbutik.com/admin/products/edit/10 – dette er en adresse som bare du kan se når du er innlogget i butikken, og kundene dine kan ikke komme inn på siden.
  • Hvis du skal koble utenfor din egen butikk må du fylle i hele linkadressen (URL).

Var dette til hjelp?