Vil du legge til en egen link som menypunkt i butikken din så er dette mulig via verktøyet Navigering i ditt kontrollpanel. Dette kan være nyttig om du vil linke til en side utenfor butikken din.

Slik legger du til en egen link som menypunkt?

  1. Naviger til Utseende > Navigasjon i kontrollpanelet.
  2. Klikk på Legg til menypunkt og velg Egen link. 
  3. I feltet Velg destinasjon limer du inn linken til siden som du vil linke til.
  4. I feltet Navngi menypunkt angir du navnet som du vil skal være synlig ut mot kunden.
  5. Klikk deretter på Lagre. De kundene som nå trykker på menypunktet sendes nå til siden du har angitt som destinasjon.

Var dette til hjelp?