Notater kan brukes som popup-vinduer, men på en mindre påtrengende måte for å gi besøkende viss informasjon, f.eks. om en pågående kampanje eller lignende.

Først aktiverer du funksjonen Notater under Innstillinger > Notater slik at du kan skape notater ved å  klikke +Skap notat.

Innstillinger for notater: 

Notatens innhold
Skriv inn meldingen du ønsker i notatet.

Plassering
Her bestemmer du hvilken side du vil at notatet skal vises på. Tenk på at det er bare et notat som vises på en side. Hvis du vil vise samme notat på flere sider må du lage kopier av notatet.

Eksempel:
/ for å vise notatet på hjemmesiden
/ url-til-ditt-produkt for å vise notatet på en produktside (erstatt adressen med produktets URI)

Vises i

Angi hvor mange sekunder du vil at notatet skal vises.

Skriv inn 0 (null) hvis du vil at notatet skal vises uten tidsbegrensning til den besøkende lukker den.

Hvor ofte skal notatet vises?
Angi om du vil at notatet skal vises en gang per besøk eller hver gang siden lastes inn.

Begrenset tidsperiode
Angi om notatet skal vises for en gitt periode, perfekt for for eksempel tidsbegrensede kampanjer. I dette tilfellet, angi både startdato og klokkeslett og sluttdato og klokkeslett.

Videoguide:

Var dette til hjelp?