Med funksjonen Egne pakkesedler kan du skreddersy endringer for følgesseddel til ordrene dine. Vi anbefaler at du kun endrer her om du har kunskap innom HTML.

Slik aktiverer du Egne pakkesedler:

  1. Naviger til Innstillinger i kontrollpanelet.
  2. Lokaliser Egne pakkesedler og klikk på switch-knappen slik at den blir blå og aktivert.
  3. Klikk på Åpne. 
  4. Her kan du jobbe via kildekode som du ser foran deg og f. eks. legge til logoen din.
  5. Klikk på Lagre. Når du er ferdig kan du deretter navigere til en valgfri ordre og lagre ned eller skrive ut pakkeseddelen for å se hvordan den ser ut.

Slik tilbakestiller du pakkeseddelen til den originale versjonen:

  1. Naviger til Innstillinger i kontrollpanelet.
  2. Lokaliserer Egne pakkesedler og klikk på Åpne.
  3. Marker og slett all informasjon som finnes.
  4. Klikk på Lagre og deretter se følgesseddelen ut som standard versjonen.

Var dette til hjelp?