Med funksjonen Egne pakksedler kan du skreddersy endringer for pakkseddelen til ordrene dine. Vi anbefaler at du kun endrer her om du har kunskap innom HTML.

Slik aktiverer du Egne pakksedler:

  1. Naviger til Innstillinger i kontrollpanelet.
  2. Lokaliser Egne pakksedler og klikk på switch-knappen slik at den blir blå og aktivert.
  3. Klikk på Åpne. 
  4. Her kan du jobbe via kildekode som du ser foran deg og f. eks. legge til logoen din.
  5. Klikk på Lagre. Når du er ferdig kan du deretter navigere til en valgfri ordre og lagre ned eller skrive ut pakkseddelen for å se hvordan den ser ut.

Slik tilbakestiller du pakkeeddelen til den originale versjonen:

  1. Naviger til Innstillinger i kontrollpanelet.
  2. Lokaliserer Egne pakksedler og klikk på Åpne.
  3. Marker og slett all informasjon som finnes.
  4. Klikk på Lagre og deretter se pakkseddelen ut som standard versjonen.

Var dette til hjelp?