I Quickbutik er det mulig å sette en generell moms for alle dine produkter og fraktpriser, i tillegg til at du har mulighet til å ha ulike momssatser på forskjellige produkter – for eksempel hvis du selger bøker og bord i samme butik kan de ha ulike momssatser.

Som standard siden den normale skattesatsen i Norge er 25 prosent, settes momsen derfor til 25%.

Slik endrer du mossatsen for samtlige produkter: 

  1. Gå til Innstillinger > Generelt i kontrollpanelet.
  2. Under Generelt er det en seksjon for Momssats.
  3. Her kan du endre momssatsen for dine produkter.
  4. Hvis du vil aktivere en annen leveringsavgift, kan du gjøre dette ved å velge «Aktivere for frakt».
  5. Oppgi en momssats i «Frakt moms %».

Videoguide:

Var dette til hjelp?