Du kan stille inn en generell merverdiavgift for alle dine produkter og fraktpriser, samt at du har muligheten til å ha ulike merverdiavgiftssatser på forskjellige produkter – selger du for eksempel bøker og bord i samme butikk, kan disse ha ulike merverdiavgiftssatser.

Som standard er din merverdiavgift angitt for 25% ettersom normalskattesatsen i Norge er 25 prosent.

Slik endrer du mossatsen for produkter: 

 1. Naviger til Innstillinger > Generelt i ditt kontrollpanel.
 2. Under Merverdiavgift finnes en seksjon for Merverdiavgiftssats på Produkt. Her stiller du inn den generelle merverdiavgiftssatsen for dine produkter.
 3. Klikk på Lagre endringer.

Slik endrer merverdiavgiftssatsen for spesifikke produkter:

 1. Naviger til Produkter i ditt kontrollpanel.
 2. Opprett et nytt produkt eller trykk på Rediger for produktet det gjelder.
 3. Lokaliser feltet for Merverdiavgift og fyll inn ønsket merverdiavgiftssats.
 4. Klikk på Lagre.

Bra å vite

Ved endring: Dersom du endrer merverdiavgiftssatsen under ‘Generelt’, blir dette ikke automatisk endret på eksisterende produkter. For å endre merverdiavgiftssatsen for flere produkter samtidig, kan masseredigeringsverktøyet (inkludert i Prisplan Standard & Pro) benyttes ved å:

 1. Navigere til Produkter.
 2. Marker produktene som skal redigeres,
 3. Klikk på ‘Antallvelgeren’,
 4. Velg ‘Rediger > MVA-sats’.

Stille inn Moms på Frakt: Merverdiavgift på frakten kan stilles inn via ‘Innstillinger > Generelt > Merverdiavgift’. Det finnes også et alternativ for å beregne fraktens merverdiavgift proporsjonalt basert på produktets merverdiavgift.

Tips

Beregne momssatsen: Når man beregner merverdiavgift, skal man regne «baklengs». For eksempel, hvis prisen inkludert merverdiavgift er 100 kr og merverdiavgiftssatsen er 25%, er prisen eksklusiv merverdiavgift 100 kr / 1.25 = 80 kr. Merverdiavgiftsdelen blir da 100 kr – 80 kr = 20 kr.

Videoguide:

Var dette til hjelp?