Når varer sendes til en forbruker i et annet EU-land må du som butikkeier debitere moms på salget ut i fra hvilket land kjøperen bor i. Du kan selv velge hvilke leveringsland som du vil aktivere det for og hvilken moms skal brukes. Når du legger til et nytt land henter vi landets standardmoms automatisk. Hvis du har varer i en annen momskategori kan du endre dette til valgfri momssats.

Slik gjør du:

  1. Naviger til Innstillinger > Generellt og klikk på Åpne. 
  2. Lokaliser tittelen Landsspesifikke momssatser.
  3. Kryss av for Aktiver innom EU. 
  4. Velg et land i lista, da vises landets standardmoms. Om du vil endre momssatsen så går dette bra. Angi momssatsen og klikk deretter på knapen Legg til land. 
  5. Når du har lagt til alle landene du ønsker ås klikker du på Lagre endringer lengst opp.

Videoguide:

Var dette til hjelp?