Ja det kan du. Naviger til Innstillinger i kontrollpanelet og lokaliser funksjonen MVA-velger. Trykk på switch-knappen for å gjøre den blå (aktivert). Nå kan du vise priser ekskl./inkl. moms i butikken din.

Hvordan det vises i butikken din er avhengig av hvilket tema du har valgt, men den finnes som regel i Toppseksjonen. Med MVA-velger kan kundene dine velge om de vil se priser inkl. eller ekskl. moms.

Videoguide:

Var dette til hjelp?