Du redigerer dine kategorier under Kategorier i kontrollpanelet. Hvis du vil opprette hoved- og underkategorier, skal du gjøre følgende:

  • Naviger til Kategorier i kontrollpanelet.
  • Klikk på + Opprett kategori.
  • Skriv inn kategorinavn f.eks. Skjorter
  • (Valgfritt) Velg «Underkategori til» hvis du vil at kategorien skal tilhøre en annen kategori (f.eks. Dame).
  • Legg til Navigasjon for å skape et menyelement i kategorinavigasjonen.
  • Klart!

Videoguide:

Var dette til hjelp?