Med Produktsortering muliggjør du for besøkende å sortere produktene i butikken etter f.eks laveste pris, høyeste pris, popularitet og mer.

Du aktiverer ganske enkelt funksjonen under Innstillinger > Produktsortering og stiller inn alternativene for sorteringsfunksjonen.

Innstillinger for Produktsortering

Sorter etter
Her velger du alternativene du vil at besøkende skal kunne sortere produktene dine etter når de er på en kategoriside i nettbutikken din.

Plassering og design

–  (HTML Elements) Legg til
Her bestemmer du plasseringen av rullegardlisten for produktsorteringen ved å spesifisere hvilket HTML-element du vil at rullegardinlisten skal plasseres i, etter eller før.

– Legg til CSS-klasser for produktsorteringen.
Her kan du legge til eventuelle CSS-klasser som du kan bruke hvis du f.eks. ønsker å tilpasse utseendet til produktsorteringen.

Var dette til hjelp?