Med Produktsortering kan du tilby besøkende å sortere produkter etter ønske. Dette gjørs via en rullgardinliste der kundene kan sortere etter f.eks laveste pris, høyeste pris, popularitet og mer.

Image from Gyazo

Slik aktiverer du Produktsortering:

  1. Naviger til Innstillinger og lokaliser Produktsortering. Klikk på switch-knappen for å aktivere funksjonen.
  2. Under Sorter etter krysser du av for de alternativene du vil at kunder kan velge mellom når de befinner seg på en kategoriside.
  3. Ved Plassering & design bestemmer du plasseringen av lista. Angi hvilket HTML-element du vil at lista skal plasseres, før, etter eller i. 
  4. Under Legg til CSS-klasser for produktsorteringen kan du legge til valgfrie CSS-klasser som brukes for å tilpasse utseende av produktsoteringen.
  5. Klikk på Lagre endringer.

Var dette til hjelp?