Du aktiverer Blogg under Innstillinger. Etter det vil en ny seksjon som heter Blogg bli lagt til i kontrollpanelet. Her vil du nå kunne lage struktur og innlegg til bloggen, akkurat som du ønsker.