Inkludert i:

Fra prisplan Pro har du tilgang til funksjonen Produktimport der du selv kan importere produktene dine til butikken. Du kan også oppdatere eksisterende produkter. Filen må være i CSV-format (Comma-separated values).

Slik gjør du:

  1. Gå til Innstillinger i kontrollpanelet og lokaliser Produktimport. 
  2. Klikk på switch-knappen for å aktivere og deretter Åpne. Her ser du en oversikt over de 3 siste importene dine, og du kan begynne på en ny.
  3. Velg Standard (CSV-fil) hvis du bruker Quickbutik filformat eller Annen plattform hvis du vil importere fra en annen plattform.
  4. Velg fil som skal importeres og om produkter skal opprettes eller om du skal oppdatere eksisterende.
  5. Velg om du vil importere bilder, kategorier og om menypunkter skal skapes ut ifra kategoriene.Gå videre når du har gått igjennom valgene.
  6. Under neste steg skal du matche og koble feltene med ulike kolonner som finnes i filen. For eksempel så kobler du feltet Art.nr med kolonnen som motsvarer produktenes artikkelnummer i filen din. Når du har koblet samtlige kolonner i filen med feltene, trykk på Forhåndsvis import.
  7. Under forhåndsvisningen kan du granske endringene fra importen. Du ser om et produkt opprettes eller oppdateres og hva som kommer til å skapes/oppdateres på produktet.
  8. Etter granskningen klikk på Bekreft import.
  9. Klart! Du kan følge statusen på importen under oversikten. Når importen er ferdig finner du deretter produktene under Produkter i kontrollpanelet ditt.

Var dette til hjelp?