Følg disse stegene for å importere dine produkter fra Abicart (tidligere Textalk) til Quickbutik:

  1. I Abicarts kontrollpanel navigerer du til Sortiment > .
  2. Her klikker du på Marker alle slik at alle felt blir inkludert (viktig):
    tt
  3. OBS: Forsikre deg om at «Inkluder kolonneoverskrifter i den første raden» er krysset av.
  4. Klikk Eksporter. 
  5. Gå til Hjelp (spørsmålstegnikonet) > Importtjeneste i Quickbutiks Kontrollpanel.
  6. Følg instruksjonene som du finner her. 

Var dette til hjelp?