En URI-adresse er alt som står etter domenet. Det er enklest å forklare med noen eksempler: 

  • Linkadressen er: https://minbutikk.no/herre/min-genser og URI-adressen er da: /herre/min-genser 
  • Linkadressen er: https://minbutikk.no/ og URI-adressen er da: /

URI-adresser brukes for å angi plasseringer i butikken eller for å linke internett til noe annet. Ved å bare angi URI-adressen og ikke hele linkadressen med domenet, sikrer du at linker som lages alltid pekes mot riktig destinasjon- uansett om du vil bytte domenet i framtiden.

Bra å vite

Vi anbefaler at du bruker unike URI’er for at produkter, kategorier og sider i butikken da det ikke er optimalt at et produkt har samme URI som en kategori eller side. Dette sikrer også at de ikke kan kræsje med hverandre og vil alltid kunne lede kunden riktig.

Var dette til hjelp?