En URI-adresse er alt som står etter domenet. Enklest å forklare med noen eksempler.

Eksempel 1:

Hvis lenkeadressen er: https://butikk123.no/herre/min-genser, så er URI-adressen /herre/min-genser

Hvis lenkeadressen er: https://butikk123.no/ er URI-adressen /

URI-adresser brukes for å angi plasseringer i butikken eller for å koble internt til noe annet. Ved å angi bare URI-adressen og ikke hele koblingsadressen med domenet sikrer du at lenker alltid peker mot riktig rett destinasjon – uansett om du, i fremtiden, vil endre domene eller bytte til https fra http.