Har du et produkt med f.eks. forskjellige størrelser og farger så kan du bruke funksjonen Valg & Varianter. Det gjør at kunden kan velge riktig farge og størrelse på produktet.

Du kan opprette maksimalt fem valg (for eksempel Størrelse, Farge, Materiale) og et ubegrenset antall varianter (f.eks. medium, blå, bomull).

Merk at hver mulig kombinasjon av produktvalg utgjør en egen variant, med sin egen pris og saldo.

Opprett produkt med Valg & Varianter:

 1. Naviger til Produkter i ditt kontrollpanel.
 2. Klikk på + Opprett produkt.
 3. Angi tittel og pris.
 4. Merk av for Legg til under Valg & Varianter.
 5. Angi produktvalget f.eks. «Farge» og deretter varianten i feltet ved siden av (f.eks. Blå). Om du skal ha flere varianter, trykker du på Enter etter at du angitt en variant, og deretter legger inn en annen variant og trykker på Enter igjen, og så opprettes flere varianter.
 6. Klikk på + Nytt produktvalg hvis du ønsker flere produktvalg (f.eks. om du vil ha produktvalg for størrelse også).

Image from Gyazo

Slik skaper du flere Valg og & Varianter for et eksiterende produkt:

Hvis du allerede har et produkt med Valg & Varianter er det også mulig å skape flere:

 1. Naviger til Produkter i ditt kontrollpanel.
 2. Klikk på Endre for produktet som du ønsker ha flere valg og varianter for.
 3. Under dine valg & varianter finnes knappen Håndter Produktvalg. Klikk på denne.
 4. Under Opprett nytt produktvalg angir du Valgene du vil ha, og til høyre for denne angir du valgmuligheten.
 5. Klikk Lagre, og du har nå opprettet et nytt Produktvalg for produktet.

Image from Gyazo

Slik skaper du flere varianter til et eksiterende valg:

Hvis du allerede har et produkt med Valg & Varianter er det mulig å legge til varianter på valgene dine. Du må ikke opprette alle disse koblingene manuelt. Er produktet ditt for eksempel en genser som du plutselig har fått en ny farge på så kan du legge til den nye fargevarianten og automatisk koble alle størrelser til denne.

 1. Klikk på knappen Opprett Ny Variant. 
 2. Under produktvalget der du vil at nye varianter skal opprettes automatisk i (f.eks. størrelse som i dette tilfellet), klikker du på Velg: alle som du finner under produktvalgfeltet (Størrelse).
 3. Nå ser du at ditt andre produktvalg har et stort felt under seg, og der kan du skrive i din nye variant (f.eks. fargen som er ny) og angir pris. Trykk på Lagre. 
 4. Klart! Nå er den nye produktvarianten (fargen) opprettet som en variant med alle kombinasjonene av varianter som finnes i det andre produktvalget (størrelser).

Var dette til hjelp?