Har fornyelsen av butikken din mislyktes? Det kan hende oss ​​alle. Her kan du lese om hva som skjer hvis betalingen for butikken din ikke når fram til oss.

Siden Quickbutik er en abonnementstjeneste betaler du alltid for butikken din på forhånd og betalingen trekkes automatisk på forfallsdato. Hvis den automatiske betalingen mislykkes vil vi sende deg en e-post med forklaring om at betalingen dessverre ikke kunne foretas. Det vises også et varsel i kontrollpanelet ditt om at betalingen mislyktes.

Det blir da gjort nytt forsøk per dag for de neste to dagene. Hvis fornyelsen ikke går gjennom vil butikken settes i frakoblet modus (i pausemodus) og kundene vil da ikke kunne få tilgang til butikken. Etter ytterligere to dager (den sjette dagen) gjøres et nytt og siste forsøk på å trekke kortet ditt. Hvis betalingen lykkes fjernes frakoblet-modus og butikken din vil være online igjen. Hvis betalingen ikke lykkes blir abonnementet avsluttet.

Å avbryte et abonnement betyr ikke å fjerne butikken. Butikken din vil finnes i opptil to måneder og i løpet av denne tiden har du fortsatt tilgang til kontrollpanelet. Det er også fullt mulig å aktivere butikken på nytt.

Vi anbefaler at du som butikkeier holder deg oppdatert når neste fornyelse finner sted og sørge for at du har dekning på kortet ditt for den dagen. Du kan finne dette ved å navigere til Brukerinnstillinger > Administrer abonnement og hvor du kan se datoen for neste fornyelse som skal trekkes. Hvis du ikke ønsker å fortsette med Quickbutik er det viktig at du kansellerer abonnementet før forfallsdato ellers blir en ny betalingsperiode aktivert. Du kan lese hvordan du gjør dette her.

Tidslinje

Dag 1 (forfallsdato): Belaster kortet ditt for din butikk.

Dag 2: Et nytt forsøk på å belaste kortet blir gjort.

Dag 3: Et nytt forsøk blir gjort. Hvis dette mislykkes settes butikken i offline modus.

Dag 4: –

Dag 5: –

Dag 6: Et siste forsøk blir gjort. Hvis betalingen mislykkes også denne gangen vil abonnementet avsluttes.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående betaling for din butikk, er du selvfølgelig alltid velkommen til å kontakte vår support.