For å legge til Alternativknapp for produktvarianter må du først aktivere funksjonen Avansert produktvalg. Funksjonen inngår i prisplan Standard og Pro.  

Slik legger du til Alternativknapp på et produkt:

  1. Gå til produktet i kontrollpanelet du vil tilby knappevalg på, for eksempel. for Størrelsesvarianter.
  2. Klikk på Håndtere produktvariant. 
  3. Velg typen Alternativknapp for produktvalget du vil tilby knappevalg på. (Se bilde under)

  4. Klikk på Lagre og lukk dialogruten.
  5. Lagre produktet og det er klart. Se bildet nedenfor for eksempler på hvordan det ser ut i butikken.
    (Eksempelbilde på produkt med Knappvalg)

Var dette til hjelp?