Det er to måter å importere kunder til ditt kunderegister. Enten ved å skrive eller klippe / lime inn dataene i et format du ønsker, eller ved å laste opp en Excel (CSV) fil.

Slik gjør du for å kopiere/lime inn informasjonen: 

 • Gå til Kunderegister> Importer kunder.
 • Kopier/lim inn er forhåndsvalgt.
 • På første rad skriver du inn formatet du vil at dataene skal importeres til (må inneholde kundenummer, e-postadresse eller begge deler for å finne den rette kunden). For eksempel:
  • e-post, fornavn, etternavn, adresse, by
  • e-post, kundeummer, fornavn, adresse, by
  • kundenummer, navn, etternavn
 • Skriv- eller lim inn kundeinformasjonen i de følgende linjene i tilsvarende format som følger:
  • e-post, fornavn, etternavn, telefonnummer
  • Nils@epost.com, Nils,Karlsen, 99119912
  • Stine@epost.com, Stine,Olsen, 44114411
 • Klikk på Start innlesning og en liste over de angitte verdiene blir synlig. Bare nye verdier vises med grønt. For verdier som er de samme som i kundregisteret, vil en «/» vises.
 • Forsikre deg om at alt stemmer. Hvis du vil endre noe velger du Endre importdata eller så klikker du på Bekreft import.
 • Kundedata er nå importert til ditt kunderegister.

Slik importerer du kunder med en fil:

Hvis du har et større kunderegister kan det være lurt å importere dette i en fil. Filformatet må være i Excel (CSV) med tegnsett UFT-8. Kolonnene e-post, fornavn, etternavn, adresse, by, postnummer og firmanavn kan importeres. Samtidig så trenger ikke alle å bli inkludert i filen. 

Disse må være nevnt med følgende kolonnetitler: email, firstname, lastname, address, city, zipcode, phone, company_name. E-post må være med og skal være først i filen, øvrige spiller ingen rolle. Når du har sørget for dette, gjør du følgende:

 • Gå til Kunderegister > Importer kunder.
 • Klikk på Fra fil.
 • Klikk på +Velg importfil (CSV).
 • Gå til stedet på datamaskinen der filen din befinner seg, velg den og klikk Velg.
 • Klikk på Start lasting og en liste over de angitte verdiene blir synlig. Bare nye verdier vises med grønt. For verdier som er de samme som i kundregisteret, vil en «/» vises.
 • Forsikre deg om at alt stemmer. Hvis du vil endre noe, velger du Endre importdata ellers klikker du på Bekreft import.
 • Kundedata er nå importert til ditt kunderegister.

Var dette til hjelp?