Et API er en måte for ulike program å kommunisere med hverandre, det gir deg frie hender for å kunne finne løsninger som passer din butikk best. Med hjelp av utvikling er det mulig å bygge en brygge til en leverandørs system for å håndtere produkter og lager automatisk eller hente ut informasjon om ordrer i butikken som kan brukes om man ønsker å integrere med et system for f.eks. regnskap.

Via API:en er det blant annet mulig å:

  • Opprette, håndtere og avbryte ordrer.
  • Oprette, oppdatere og slette produkter i butikken.

En Webhook kan ses på som et teknisk varsel eller en «pling» som forteller for en tredje part at noe har skjedd i butikken. Det kan f.eks. være en ny ordre som har kommet inn eller en nytt produkt som er opprettet.

Quickbutik API

Du finner dokumentasjon for Quickbutik API her.

Var dette til hjelp?