Tenker du på å opprette en kampanje eller rabatt som bare gjelder en

bestemt periode? Da kan det underlette å tidsinnstille rabatter slik at de

automatisk starter når du vil.

Gjør følgende for å foreta en tidsbestemt rabatt:

  1. Skap en rabatt (Kasse > Rabatter > Skap rabatt) og angi hvor mye rabatten skal være på og hva den skal brukes på (kategori, produkt, hele ordren osv.)
  2. Lenger nede i rabattinnstillingene finnes knappen Legg til gyldighetsperiode som du skal trykke på
  3. Du har nå muligheten til å angi dato og klokkeslett for når du vil at rabatten skal gå live (Eksempel 2019-11-07 kl. 00:01) og når den skal deaktiveres automatisk (for eksempel 2019-11-07 kl. 23:59). I dette eksemplet vil rabatten være aktiv i en dag, 7. november.
  4. Trykk Lagre og det er klart.

Vi anbefaler å teste denne funksjonen før rabatten går live for å være sikker på at alt fungerer som det skal.