Følg disse stegene for å importere dine produkter fra Abicart (tidligere Textalk) til Quickbutik:

  1. I Abicarts (tidligere Textalks) kontrollpanel navigerer du til Sortiment > Eksporter.
  2. Her klikker du på «Marker alle» slik at alle felt blir inkludert (viktig):
    tt
  3. OBS: Forsikre deg om at «Inkluder kolonneoverskrifter i den første raden» er krysset av.
  4. Klikk Eksporter
  5. Gå til Hjelp > Importtjeneste i Quickbutiks Kontrollpanel.
  6. Send importforespørsel.

Forespørselen blir deretter behandlet av teamet bak Quickbutik som vil kontakte deg innen 24 timer (hverdager) for klartegn eller neste steg.