Butikkens menypunkter forekommer i forskjellige navigasjoner som alle kan håndteres under Utseende > Navigasjon. 

Menypunkter i butikken kan bestå av kategorier, sider, produkter og valgfrie lenker. Disse kan blandes med hverandre eller sorteres i ønsket rekkefølge.

Navigasjoner (menyer) er vanligvis hovedmeny, toppmeny, bunntekstmeny og/eller sidemeny. Hvilke som er tilgjengelige og passer butikken din, avhenger av temaet du bruker, men hovedmenyen er alltid tilgjengelig.

Menypunkter kan opprettes i forbindelse med at man skaper en kategori eller side, men også i Navigering ved å klikke på + Legg til menypunkt. 

Du kan også se en kort video på hvordan verktøyet fungerer her.