Avanserte produktvalg: Hvordan legger jeg til Alternativknapp?

For å legge til Alternativknapp for produktvarianter må du først aktivere funksjonen Avansert produktvalg. Funksjonen inngår i prisplan Standard og Pro.   Slik legger du til Alternativknapp på et produkt: Gå til produktet i kontrollpanelet du vil tilby knappevalg på, for eksempel. for Størrelsesvarianter. Klikk på Håndtere produktvariant.  Velg typen Alternativknapp for produktvalget du vil tilby knappevalg på. (Se bilde under) Klikk på […]

Les mer

Hvordan legger jeg til Avanserte Produktvalg?

Med funksjonen Avansert produktvalg forbedrer du kundens kjøpsopplevelse ved å tilby visuelle variant-velgere som Fargevalg, Bildevalg og Knappvalg. Funksjonen inngår i prisplan Standard og Pro.  1. Aktiver Avansert Produktvalg.  For å bruke Avanserte Produktvalg for produktvariantene dine, må du først aktivere funksjonen under Innstillinger > Avanserte produktvalg. Når du har aktivert denne funksjonen, har du muligheten til å […]

Les mer